Historisk arkiv

Åpning av Norsk helsearkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kjære alle sammen!

Vi lurer vel alle på hvor vi havner etter at vi har trukket vårt siste sukk.
Nå vet vi det.
Vi havner i helsearkivet på Tynset.
Som vi alle kan se:
Det har blitt en flott endestasjon!

Dagens feiring er slutten på en lang historie.
Mange av dere som er her i dag har jobbet lenge for at den skulle slutte akkurat her – på Tynset.
Det var ingen selvfølge da det hele begynte.
Både Raufoss, Hamar og Porsanger konkurrerte om å få Norsk helsearkiv – men måtte gi tapt for Tynset. For dere.

Da staten overtok sykehusene i 2002 – overtok den også ansvaret for store mengder arkivverdig materiale:
Gamle pasientjournaler i tusentall som sto lagret på loft og kjellere i sykehus over hele landet.
Jeg vet ikke om vi forsto det fullt ut den gangen.
Men vi forstår det i hvert fall i dag:
Disse journalene er svært verdifulle.
De vil kunne gi oss mer kunnskap og bedre behandling i fremtidens helsetjeneste.
I løpet av de neste 25 årene vil 15 millioner pasientjournaler bli tilgjengelige for forskning.
Det er et helt unikt prosjekt i verdensmålestokk!

Mange departementer og mange statsråder har vært involvert i arbeidet med det som skulle bli Norsk helsearkiv.
Det er ikke få helseministre som har hatt saken på sitt bord.
I 2004 under helseminister Ansgar Gabrielsen ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere hvordan vi skulle ta vare på pasientjournalene som støvet ned på sykehusene.
I 2006 under helseminister Sylvia Brustad kom utredningen ved navn "Siste stopp for pasientjournalene" som anbefalte opprettelsen av at nasjonalt helsearkiv.
I 2009 under helseminister Bjarne Håkon Hanssen ble det bestemt at Norsk helsearkiv skulle etableres på Tynset.
Regjeringen jeg er helseminister i har endret forskrifter, bevilget penger og sørget for siste del av ferden.

Jeg tror samtlige regjeringer og samtlige statsråder som har vært involvert, har merket at viljen til å gjøre jobben har vært stor på Tynset.
For hver gang prosessen har stoppet opp litt – har de lokale ildsjelene kommet på banen for å dytte og dra.

Nå er vi her!
Endelig kan vi feire et flott og enestående arkiv på Tynset.
Endelig kan sykehus over hele landet frakte pasientjournalene sine hit for digitalisering og langtidsbevaring.
Det er et materiale som skal behandles med respekt.
Respekt for menneskene de handler om.
Respekt for kunnskapen de gir oss om fortiden.
Respekt for kunnskapen de kan gi oss i fremtiden.

Kjære venner.
Norsk helsearkiv har blitt et vakkert sted. 
Her er det rom for engasjerte og kompetente ansatte.
Her er det rom med lys og rom for ro.
Det ble kalt et siste stopp for pasientjournalene.
Men dette er ingen stopp. Det er en begynnelse.
En begynnelse på noe som kommer til å bety mye for mange.