Historisk arkiv

Gode vaksinenyheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kjære alle sammen

Jeg vet at mange synes det er litt tungt nå.

Ferien er over og sommeren går mot slutten.

Winter Is Coming, sier de i Game of Thrones.

Og det gjør den jo.

Men husk dette,

når dagene blir mørkere,

når dere lengter etter å klemme hverandre,

og er lei lukten av håndsprit:

Hver eneste dag høster vi nye erfaringer og lærer mer.

Hver eneste dag blir vi litt bedre på testing og smittesporing.

Hver eneste dag lærer vi litt mer om behandling og oppfølging.

Hver eneste dag finner det sted arbeid som kan føre oss litt nærmere en virkningsfull vaksine.

En vaksine vil kanskje gi oss tilbake det vi alle savner.

En hverdag uten et livsfarlig virus.

Her har det kommet gode nyheter i dag!

EU-kommisjonen har i dag inngått en avtale med AstraZeneca om den såkalte Oxford-vaksinen.

Dette er en av vaksinekandidatene som har kommet lengst i sin utprøving.

Vi har hatt – og har – nær og god kontakt med EU-kommisjonen om denne avtalen. Presidenten i kommisjonen uttaler i dag at denne avtalen er en viktig del av EUs vaksinestrategi.

Norge er som EØS-medlem en del av denne strategien.

Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å sikre alle land tilgang til vaksiner – også dem som ikke har store økonomiske og politiske muskler.

Denne pandemien er ikke over før den er over i alle land.

Først da kan vi senke skuldrene.

Den norske regjeringens fremste oppgave er selvsagt å skaffe vaksine til den norske befolkningen.

Men vi har også et ansvar for at land som er dårligere stilt enn oss får vaksine til sin befolkning. Denne pandemien har lært oss at vår egen trygghet er avhengig av andres trygghet.

Koronaviruset har jo vist oss dette:

For å beskytte oss selv må vi beskytte hverandre.

Det er én for alle og alle for én.

*****

Vi gikk inn i sommeren med synkende smittetall.

Vi går ut av sommeren med smittetall som øker.

Forrige uke ble det meldt om 357 nye smittede.

Uken før ble det meldt om 199 nye tilfeller.

82 personer ble registrert smittet i utlandet disse to ukene.

Heldigvis er det ikke bare antall smittede som har gått opp.

Testingen har blitt fordoblet i løpet av disse to ukene.

Forrige uke ble mer enn 40. 000 personer testet.

Det er det høyeste antall testede noen uke tidligere.

Det innebærer at 0,76 prosent av befolkningen ble testet.

*****

Noen frykter at vi nå er tilbake der vi var i mars.

Det er vi ikke – heldigvis.

I sin siste risikovurdering peker Folkehelseinstituttet på flere årsaker til at vi i Norge er langt bedre rustet i august enn vi var i mars:

I mars kom flere tusen smittede nordmenn hjem fra vinterferie i utlandet uten noen skikkelig oppfølging eller tiltak. Nå er antallet smittede reisende trolig mye lavere og oppfølgingen bedre.

 

  • I mars var helsetjenesten lite forberedt og kapasiteten for testing og smitteoppsporing liten. Nå er kommunene tidligere ute med testing, smitteoppsporing og kommunikasjon.
  • I mars var oppmerksomheten og kunnskapen om sykdommen lav. Nå er oppmerksomheten og kunnskapen høy.
  • I mars ble det oppdaget tilfeller i mange kommuner. Nå oppdager vi tilfeller i få kommuner – selv om vi ikke kan utelukke noe skjult smitte.
  • I mars var andelen positive blant de testede over 5 prosent. Nå er vi under 1 prosent.

Men så kommer det en ting til slutt i Folkehelseinstituttets rapport.

En ting som var bedre i mars:

Da var kriseforståelsen stor og etterlevelsen av tiltak god.

Nå er ikke kriseforståelsen og etterlevelsen av tiltak like god.

Det kan være en tiltakstrøtthet i befolkningen, skriver instituttet.

Jeg tror det stemmer.

At vi ble tiltakstrøtte.

Men jeg er nokså sikker på at vi har våknet de siste ukene.

Det pleier jo å være slik etter en lang og fredelig ferie.

Man er litt trøtt og det tar litt tid før man kommer ordentlig i gang.

*****

Mandag er ferien ugjenkallelig slutt for de fleste av oss.

Jeg tror mange gleder seg til å møte klassekamerater og arbeidskolleger.

Men det blir ikke som det pleier å være.

Vi kommer ikke til å klemme hverandre når vi møtes.

Vi kommer ikke til å fortelle om ferier i fjerne og eksotiske land.

Vi kommer til å hilse med albuen og snakke om ferien i vårt eget land.

På mandag blir det trangere på bussene, banene og togene.

For å redusere faren for smittespredning i rushtiden har vi oppfordret til bruk av hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid der det er mulig.

Dette er også viktig for å gi plass til dem som er helt avhengig av kollektivtransport for å komme seg på skole eller jobb.

Jeg er veldig glad for at mange arbeidsgivere og arbeidstakere følger oppfordringen.

Det kan likevel bli vanskelig å holde minst en meter avstand i rushtiden enkelte steder.

Vi anbefaler derfor bruk av munnbind på kollektivtransport på steder der smitten har økt og det er vanskelig å holde avstand til andre.

Fra mandag morgen råder vi reisende til å bruke munnbind i rushtiden følgende steder:

På reiser i Oslo kommune.

På reiser til og fra Oslo kommune.

På reiser i bo- og arbeidsregionen Indre Østfold.

Rådet gjelder i fjorten dager fra mandag.

Det gjelder ikke barn på barnetrinnet og de som er yngre enn dette.

De bør ikke bruke munnbind.

Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Reisende kan bruke medisinske munnbind og tøymunnbind som kan kjøpes på apoteket.

På Helsedirektoratet sine sider finner dere Standard Norge sin beskrivelse av hvordan tøymunnbind bør være og kan lages.

Der er det også en lenke til en fin video fra Verdens helseorganisasjon om hvordan vi kan lage tøymunnbind.

Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk.  

Jeg håper at flere enn privatpersoner lar seg inspirere til å lage munnbind av tøy.

Her kan det ligge store muligheter for små bedrifter som trenger nye oppdrag!

Noen tenker kanskje man har på munnbind for å beskytte seg selv mot smitte. Men munnbind beskytter først og fremst andre fra å bli smittet av deg – hvis du skulle ha viruset uten å vite det.

 

Munnbind kan brukes feil.

Det vet jo alle som har sett bildet av meg der jeg verken har dratt det under haka eller klemt det sammen over nesa.

Derfor vil det komme kampanjer som skal informere oss om riktig bruk.

Har du på munnbind reduserer du risikoen for smitte med 40 prosent.

Holder du minst en meter avstand til andre reduserer du risikoen for smitte med 80 prosent.

Meteren er fortsatt vårt viktigste redskap mot smittespredning.

Den kan ikke brukes feil.

Man må bare passe på at den ikke krymper på sene kvelder og i lystig lag.