Forsiden

Historisk arkiv

Flere lettelser nasjonalt - mot at kommuner som får smittespredning strammer inn lokalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Samtidig som noen kommuner har hatt en tøff tid med utbrudd, smittesporing og lokale tiltak, er det mange kommuner som verken har eller har hatt smitte. I de fleste steder i landet har vi god kontroll på smittesituasjonen.

Vi har vurdert at vi nå kan gjøre flere lettelser nasjonalt - mot at kommuner som får smittespredning strammer inn lokalt.

På den måten kan Norge fortsatt være et annerledes land, i positiv forstand. Vi ønsker å være så åpne som mulig, men beholde kontrollen. Vi skal stå i dette sammen, over tid og kontrollert. Da skal tiltakene lettes på når vi kan det, og strammes inn når vi må det.

Jeg vet at mange kommer til å synes at ulike regler i ulike deler av landet, og raske endringer som følge av økt smitte lokalt, vil være slitsomt. Uforutsigbarheten er slitsom i seg selv. Men alternativet i denne situasjonen er verre. Det er at alle må leve med forutsigbare - men strenge tiltak, fordi disse er nødvendige der det er lokale utbrudd.

Derfor gjør vi noen endringer 12. oktober:

  • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Vi begynner med fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess.
  • På arrangementer med fastmonterte seter er det tilstrekkelig med et ledig sete mellom publikummere på samme seterad.
  • Den nasjonale skjenkestoppen oppheves fra midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede.
  • Som statsministeren også nevnte åpnes det for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
  • Vi presiserer også enmeters-regelen for serveringsteder og arrangementer. Stedene og arrangøren skal sikre at det er minst en meter mellom sitteplassene eller ett ledig sete mellom fastmonterte seter når gjestene og publikum booker og ankommer. Så kan de som er i samme husstand selvfølgelig sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de kommer til stedet.

Kommunene har altså tiden frem til 12. oktober på seg til å forberede seg og vurdere situasjonen lokalt.

I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene blant annet vurdere om det er behov for en lokal skjenkestopp og om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll.

Disse tiltakene vil derfor inngå i regjeringens rundskriv over anbefalte lokale tiltak.

Kommunene må følge opp lokale utbrudd raskt og med en omfattende tiltakspakke, slik at de ikke utvikler seg til regionale eller nasjonale utbrudd.

Jeg har tillit til at kommunene gjør dette på en god måte, det har de vist at de kan hittil.

Sammen har vi så langt klart å holde Norge mer åpent enn de fleste land gjennom pandemien. Samtidig har vi klart å beholde kontrollen over smitten. Vi har ingen garanti for at vi klarer dette videre.

Men nå vet vi at vi kan.

Nå vet at vi har tiltak som virker.

Nå vet vi at det også kan gi oss mindre inngripende tiltak.

Det gir oss håp, og det gir oss krefter til å holde ut.