Historisk arkiv

Øve på det verste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Jeg vokste opp som oljeunge på Vestlandet.

Faren min jobbet på plattform i Nordsjøen.

Sikkerhetsdrillene fra plattformen fant veien hjem til huset vårt på Randaberg.

Det var viktig at søstrene mine og jeg visste hvor nødutgangene og brannslukningsapparatet var.

Vi øvde på hva vi skulle gjøre hvis det verste skjedde.

Jeg kommer alltid til å sjekke hvor nødutgangene og brannslukningsapparatene er der jeg ferdes.

Ikke fordi jeg er bekymret.

Det er jeg svært sjelden. 

Sikkerhetsdrillene fra Nordsjøen har satt seg i ryggmargen for godt.

Jeg har lært hvor viktig det er å vite hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå hvis det verste skulle skje. 

****

I de aller fleste av landets kommuner er det nå veldig liten smitte.

Jeg tror mange er glad for å slippe de tøffe takene som Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad har måttet ta de siste ukene.

Men kommuner som har lav smitte bør bruke tiden godt.

Jeg oppfordrer dem nå til å bygge opp beredskapen og forberede seg på lokale utbrudd.

I dag har jeg hatt et møte med fylkesmennene om dette.

Jo raskere man starter arbeidet med å slå ned et lokalt utbrudd – jo mindre er sjansen for at det vokser seg stort. 

Samarbeidet mellom kommuneledelse og kommuneoverlege må være tett og godt.

Korte kommandolinjer og rask reaksjon er avgjørende.

Lange kommandolinjer og byråkratiske beslutningsprosesser fungerer dårlig når målet er å slå ned smitte som sprer seg raskt i et lokalsamfunn.

Kommunens smittesporingsteam må være godt rustet og forberedt på at jobben kan vare lenge.

Jeg oppfordrer kommunene til å etablere samarbeid med nabokommunene og i rolige tider trene på at samarbeidet fungerer i praksis.

De færreste kommunene i landet har erfaring med å slå ned lokale utbrudd. Det er viktig at de lærer av dem som nå har erfaring.

Både av det som fungerte bra og det som ikke fungerte bra.

Mitt siste råd til kommunene er dette:

Øv på hva dere skal gjøre hvis dere blir rammet av lokale utbrudd.

Øv på hva dere skal gjøre hvis det verste skjer.

Det er først når man har en ordentlig brannøvelse at man finner ut om brannvarslerne virker og om alle vet hvor nødutgangene er.

*****

Så til noe enklere. Eller noe som blir enklere:

Nemlig karantenereglene.

Dette regelverket har blitt endret flere ganger fordi smittesituasjonen har endret seg. Det gjør at det kan virke uoversiktlig og komplisert.

Derfor har vi nå forenklet det.

Vi gjør reglene for innreisekarantene og smittekarantene identiske, og samler dem i en felles bestemmelse.

Vi gjør kravene for dem som skal være i karantene identiske, og samler dem i en felles bestemmelse.

En konsekvens av at reglene blir enklere, er at innreisekarantenen blir litt strengere.

Vi gjør også noen endringer i unntakene fra karanteneplikten.

Unntaket for personell i samfunnskritiske funksjoner strammes inn fordi vi er redd for at dette unntaket har blitt brukt for mye, fordi arbeidsgivere ikke har planlagt godt nok.

Hovedregelen vil være at så lenge en kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre.

Personell i slike funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester.

Flypersonell får unntak fra innreisekarantene, men vi krever test hver sjuende dag for flypersonell som forlater flyet på jobb i røde land.

Arbeidstakere fra Finland får samme unntak fra innreisekarantene som arbeidstakere fra Sverige allerede har, men fra nå gjelder unntaket kun pendlere, som får krav om testing hver sjuende dag.  

Målet med forenklingene er å gjøre det lettere for folk å følge karantenereglene.

Jeg er i tvil om det er kompliserte regler som har skylden for at noen dropper karantenen eller ikke følger reglene.

Men hvis det skulle være slik, har vi nå forenklet og ryddet opp.

For de aller fleste er beskjeden den samme som den var før forenklingen:

Har du vært i nærkontakt med en som er smittet eller på reise i et rødt land SKAL du være i karantene ti dager.

Det betyr at du ikke skal gå på jobb eller skole og ikke oppsøke steder med mange mennesker. Du skal heller ikke ta offentlig transport.

Du kan være smittet uten å vite det eller å kjenne det.

Ved å bryte karantenen før det har gått ti dager, kan du spre smitte.

Så bli værende i karantenen – bli med på å stoppe smitten!