Historisk arkiv

Endelig blir det fotballkamper og konserter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Koronasertifikatet er allerede i bruk på grenseovergangene. Nå tar vi det i bruk på større arrangementer og kystcruise innenlands i fra trinn tre. Koronasertifikatet skal gi lettelser, ikke sette begrensninger.

Gjennom pandemien har fritiden for mange av oss handlet om de små, men viktige tingene.

Vi har stort sett bare møtt de aller nærmeste.

Vi har gått turer.

Vi har vært mye ute i naturen.

Men nå kommer tiden der vi kan ha det gøy på andre måter igjen.

Vi kan snart gå på store konserter.

På fotballkamp.

På festival.

Det vet jeg at mange av dere har gledet dere til!

Koronasertifikatet er allerede i bruk på grenseovergangene. Nå tar vi det i bruk på større arrangementer og kystcruise innenlands i fra trinn tre.

Koronasertifikatet skal gi lettelser, ikke sette begrensninger.

Regjeringen har vurdert bruk av koronasertifikat i kommuner som på grunn av smitteutbrudd må ha midlertidige lokale tiltak. Det vi kaller tiltaksnivå 5 A-C, hvor A er det strengeste.

Vi vil ikke åpne for bruk av koronasertifikat for å gi lettelser i kommuner med en ukontrollert smittesituasjon og behov for 5 A-tiltak.Men i kommuner med behov for 5 B-C-tiltak kan koronasertifikat brukes på offentlige arrangementer og for å holde åpent utendørs fornøyelsesparker, museer, kinoer, teater og konsertsteder.

Det er et viktig prinsipp for regjeringen at koronasertifikatet skal gi fordeler - også for ubeskyttede.

Hovedregelen er at en negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

En koronatest er et øyeblikksbilde. Derfor er en test gyldig i kun 24 timer i koronasertifikatet.

Vi innfører et krav for større arrangementer om at deltakerne skal vite hvor de kan testes.

Arrangørene må inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting. For å øke testkapasiteten jobber regjeringen med å få på plass en ordning hvor private testleverandører nå kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat.

Testingen blir derfor betalt av staten, og blir ikke belastet arrangør eller deltakere.

Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet.

Hovedløsningen blir ikke testing i døren, men i forkant.

Koronasertifikat vil være grønt dersom du er fullvaksinert, det har gått mellom 3 og 15 uker siden første vaksinedose, du har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, eller det er mindre enn 24 timer siden du fikk et negativt prøvesvar.

Koronasertifikatet tas i bruk i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen til regjeringen.

Ved bruk av koronasertifikatet eller test blir det da anledning til å ha inntil 1000 personer uten faste sitteplasser på arrangementer innendørs. Og inntil 2500 personer med faste plasser.

På arrangementer utendørs vil det være mulig med 2000 personer uten faste plasser ved bruk av koronasertifikat og testing, og inntil 5000 hvis alle har faste sitteplasser.

Det er andre tider sammenliknet med hvordan vi har hatt det det siste halvannet året.

Forutsetningen for alle disse arrangementene er at kun 50 prosent av kapasiteten på stedet utnyttes og at deltakerne deles inn i kohorter på inntil 500. På denne måten skal det være mulig å holde tilstrekkelig avstand.

Dette er bare noen eksempler. Hele tabellen over antall deltakere på arrangementer i trinn 3 og 4 ligger på regjeringen.no. Og dere kan se den her (PÅ SKJERM).

Disse endringene betyr mye for oss som privatpersoner. Og det betyr mye for mange arbeidsplasser og for næringslivet.

Vi vil sammen med Kulturdepartementet invitere til et møte med næringen så de kan få svar på alle spørsmål de sikkert har om arrangementer og testing og kontroll av koronasertifikat, slik at de kan begynne å planlegge.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det ikke bør gjøres unntak fra krav om koronasertifikat eller testing for barn og unge ved arrangementer. Foreldrene til mindreårige kan vise koronasertifikat hvis de har med seg barna.

Antallsbegrensningene på trinn 3 på arrangementer er ganske romslige også uten koronasertifikat. For eksempel kan det være 400 deltakere på innendørs arrangementer uten faste plasser og 800 utendørs.

Det betyr at barn og unge kan delta på mange typer arrangementer også uten koronasertifikat.

I tillegg til arrangementer vil koronasertifikatet bli tatt i bruk på kystcruise innenlands.

Erfaringene fra i fjor sommer tilsier at vi må være forsiktige fordi utbrudd på skip kan være vanskelige å håndtere. Dersom ubeskyttede kommer om bord på skip med mange gjester, vil det øke risikoen for smitteutbrudd.

Derfor vil det bli anledning til å kreve at passasjerene er beskyttet på kystcruise med en høyere antallsbegrensning enn i dag. Beskyttet er du når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for minst tre uker siden, eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.

Vi har levd lenge nå uten muligheter for at mange av oss kan samles og dele store opplevelser sammen.

Nå får vi betalt for å ha vært forsiktige.

Kurven med smittetall går ned. Og stadig flere av oss er vaksinerte.

Når vi nå kan ta i bruk koronasertifikat, er det et viktig skritt på veien tilbake til hverdagen.

Som dere vet, kommer det både gode og dårlige vaksinenyheter. Før helgen fikk vi dessverre dårlige nyheter.

Vi får langt færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. I juni mottar vi litt over 300 000 doser per uke fra Pfizer-BioNTech. I de kommende de neste tre månedene er prognossen nedjustert til 200.000 doser per uke.

Totalt er dette 900.000 færre doser enn vi hadde håpet på i disse månedene, med utgangspunkt i juni-leveransene.

Samtidig får vi en økning i leveransene av Moderna-vaksinen i juli og august, som til en viss grad vil kompensere for de reduserte leveransene fra Pfizer-BioNTech.

Folkehelseinstituttet har i helgen sett på hvilke konsekvenser dette får for vaksinasjonsprogrammet. De anbefaler at vi går tilbake til 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. FHI åpner også for at det er mulig å kombinere Pfizer-BioNTech og Moderna som første og andre dose. Dette kan endre seg hvis det kommer flere Pfizer-BioNTech-vaksiner.

Regjeringen har i dag sluttet seg til dette.

Ved å gjøre det på denne måten, vil vi få en forsinkelse på cirka én uke for vaksinering med første dose for personer over 18 år og cirka to uker for vaksinering med andre dose, sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan.

Jeg vet at det er krevende for kommunene å forholde seg til at intervallene og leveransene endrer seg. FHI vil informere kommunene om hvordan de skal håndtere denne situasjonen, og jeg vil igjen takke for den store og viktige jobben som gjøres med vaksinering under skriftede forutsetninger.

Leveransetallene er ikke hugget i stein, og det jobbes i EU for å sikre flere vaksinedoser til Europa. Bildet kan endre seg igjen.

Og så må vi huske på at vi er godt i gang med vaksineringen.

Det er stor oppslutning om vaksinasjonsprogrammet vårt. Det er jeg glad for. Vi vil i løpet av dagen i dag, eller i morgen ha nådd en ny viktig milepæl; 2 millioner personer har fått første dose.