Historisk arkiv

Oppfriskningsdoser til alle over 65

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kjære alle sammen,

For en drøy uke siden fjernet vi de aller fleste nasjonale smitteverntiltakene.

Vi er nå i en normal hverdag med økt beredskap. 

Men som jeg har sagt før, pandemien er ikke over.

Vaksinene vi bruker i det norske vaksinasjonsprogrammet har vist seg å gi veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

85 prosent av alle nordmenn over 18 år er fullvaksinert.

Takket være dette, er det nå få som blir alvorlig syke av korona, også blant eldre.  

Fullvaksinerte er i utgangspunktet godt beskyttet mot alvorlig sykdom selv 6 måneder etter vaksinering.

FHI mener likevel at beskyttelsen mot alvorlig sykdom vil kunne falle i den eldre delen av befolkningen. 

De anbefaler derfor at personer som er 65 år og eldre får en oppfriskningsdose når det har gått 6 måneder siden de fikk andre dose. 

Regjeringen har valgt å følge denne anbefalingen.

Forutsetningen er at Det europeiske legemiddelbyrået EMA godkjenner bruk av oppfriskningsdoser.

I går ble det kjent at EMA har godkjent oppfriskningsdoser fra Pfizer.  EMA vil senere i år ta stilling til oppfriskningsdoser fra Moderna.

Selv om vi foreløpig har begrenset kunnskap når det gjelder effekt og sikkerhet ved oppfriskningsdoser, mener FHI at nytten trolig vil overstige risikoen hos eldre.

Det skyldes blant annet at eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom, at det har gått lengst tid siden de ble fullvaksinert og at beskyttelsen mot alvorlig sykdom ser ut til å reduseres over tid.

Målet med oppfriskningsdoser er å øke beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

I tillegg håper vi at oppfriskningsdoser vil gi forlenget beskyttelse og bedre beskyttelse også mot nye virusvarianter.

Rekkefølgen for oppfriskningsvaksinering vil følge samme aldersprioritering som tidligere.

Det vil si at personer fra 85 år og oppover samt sykehjemsbeboere, kommer først, så aldersgruppen 75-84 år og deretter aldersgruppen 65-74 år.

Flere av dem som er mest utsatt for alvorlig sykdom ved koronasmitte er også mest utsatt for å bli alvorlig syke av influensa.  

Derfor er det viktig at oppfriskningsvaksinering for korona ikke går utover influensavaksinering.

FHI anbefaler at det bør gå en uke mellom de to vaksinene.

Kommunene har god vaksinasjonskapasitet som følge av at de tidligere har fått beskjed om å ha beredskap for å kunne tilby oppfriskningsdoser.

Dersom noen kommuner likevel har utfordringer med kapasiteten, er det viktig at de først prioriterer å gi dose én til dem som fortsatt er uvaksinert og dose to til dem som bare har fått én dose.

Deretter bør de prioritere å gi tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar og å vaksinere mot sesonginfluensa.

Etter dette kan de sette oppfriskningsdoser til sykehjemsbeboere og alle over 65 år.

Vi regner med at hovedvekten av vaksinasjon med oppfriskningsdoser vil skje fra månedsskiftet oktober-november, men her vil det være store forskjeller mellom kommunene.

FHI anbefaler per i dag ikke å gi oppfriskningsdoser til andre grupper enn eldre.  

Regjeringen har likevel gitt et oppdrag til FHI om å vurdere behovet for oppfriskningsvaksinasjon av helsepersonell.

Om lag 4000 nordmenn er vaksinert med Janssen-vaksinen.

Vi har besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en ekstra dose med mRNA-vaksine til de som er vaksinert med Janssen.

Bakgrunnen for dette er at vaksinasjon med Janssen ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom enn de som har fått to doser med en mRNA-vaksine.

De som ønsker å ta en ekstra dose kan ta kontakt med kommunen de oppholder seg i.

Ingen er trygge før alle er trygge.

Samtidig som vi fortsetter jobben med å beskytte vår egen befolkning, må vi fortsette innsatsen for at mennesker i andre land får tilgang til vaksiner.

Vi har nok tilgang på vaksiner i Norge til å sørge for at de eldre innbyggerne våre får oppfriskningsdoser.

Samtidig er vi en pådriver internasjonalt for å få opp vaksineproduksjonen og øke distribusjonen til andre land.

Takket være norsk juridisk bistand har vi nettopp fått på plass en ny avtale med Janssen og stiftelsen Gavi. 

Avtalen gjør at Norge kan sende 3 millioner doser Janssen-vaksine gjennom Covax-samarbeidet i løpet av de neste månedene.

Samlet tilsvarer våre bidrag 31 millioner vaksinedoser til andre land.

Med andre ord: Kampen mot pandemien er ennå ikke helt over - verken her hjemme eller internasjonalt.