Historisk arkiv

Ta valget - si ja til vaksinen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag har vi igjen satt ny rekord i antall smittede i Norge.

Det ble registrert 1.415 smittede siste døgn.

Sist uke var det 44 nye innleggelser på sykehusene.

Så langt denne uken er det lagt inn 26 personer.

For et halvt år siden satte vi også rekord i antall smittede.

17.mars ble det registret 1.156 smittede i Norge.

Den uken var det 202 nye innleggelser på sykehusene.

Vi tåler mer smitte nå fordi de fleste av de eldste og risikogruppene er fullvaksinert. Sykehusinnleggelsene ligger forholdsvis lavt selv om smitten er høy – men de øker raskt.

Vi må unngå at for mange blir smittet på kort tid.

Fordi mange ennå ikke er fullvaksinert og fordi vaksinene ikke gir 100 prosent beskyttelse, må ikke smitten i samfunnet bli for høy. 

Jo høyere smitten er – jo flere vil bli syke. 

Jo høyere smitten er – jo større blir presset på kommunene som skal drive med smittesporing og testing ved siden av vaksinering. 

Flere kommuner har de siste dagene varslet oss om at de ikke klarer å teste og spore på samme måte som tidligere, fordi de smittede har mange nærkontakter.

De opplever det også være feil å ta i bruk ansatte fra skolehelsetjeneste og hjemmetjeneste til å ringe nærkontakter av smittede som viser seg å være fullvaksinert eller som allerede er varslet av den som er smittet.

Vi har derfor i dag sendt brev til kommunene der vi gir dem mulighet til å gjøre jobben på en måte som krever mindre tid og ressurser.

Bjørn Guldvog vil si mer om det snart.

Hvis vi skal vi stramme inn der smitten sprer seg mest nå, må vi stramme inn blant barn og unge.

Det sitter langt inne.

De yngste har båret en tung bør under pandemien. Vi vet at de er lite utsatt for alvorlig sykdom ved smitte, men at langvarige tiltak for å begrense smitten rammer dem hardt.

Vi må derfor gjøre en innsats slik at barn og unge kan fortsette å leve så normalt som mulig.

Jeg ber ikke om mye.

Jeg ber bare om at vi fortsetter å følge rådene og reglene som hindrer at smitten sprer seg.

Det kan – beklageligvis – se ut som om meteren har blitt til en desimeter, eller rett og slett gått i glemmeboka for ganske mange.

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse fra sist uke viser at flere opplever at det nå er vanskelig å holde avstand til andre. 

I begynnelsen av juni svarte 19 prosent at de har opplevd situasjoner der det var vanskelig å holde meteren. 

Nå svarer 32 prosent det samme.

I begynnelsen av juni svarte 40 prosent at de ble værende i situasjoner der det var vanskelig å holde meteren.

Nå svarer 59 prosent det samme.

En årsak kan være at mange tror de er beskyttet mot å bli smittet og smitte andre når de har fått en vaksinedose. Men slik er det ikke.

En dose beskytter godt mot alvorlig sykdom. Men det er først etter andre dose du er godt beskyttet mot å bli smittet og sjansen er lav for at du smitter andre.   

Vi må fortsatt holde en meter avstand til hverandre i det offentlige rom, uansett om vi har fått en, to eller ingen vaksinedoser.

Det må være slik fordi vi ikke kan vite om andre er vaksinert eller ikke,

om de tilhører en risikogruppe eller ikke.

Også fullvaksinerte kan føre smitte videre – selv om det er sjelden.

Så husk meteren og husk dose nummer to.

Hold hendene rene og hold deg hjemme og test deg hvis du føler deg syk.

Får du positiv koronatest, hjelp kommunen din ved å selv melde fra til nærkontaktene dine og be dem teste seg.

Slik kan vi unngå flere smitterekorder.

*****

Vi har sagt at planen vår er å gå videre til trinn fire i gjenåpningen etter at alle over 18 har fått mulighet til å beskytte seg mot alvorlig sykdom, altså tre uker etter første vaksinedose.

Den står fortsatt ved lag! 

Men uansett hvilke planer vi legger, er det data og ikke dato som styrer tempoet i gjenåpningen.

Det står også ved lag!

På samme tid som vi planlegger videre gjenåpning hvis utviklingen går i riktig retning, må vi være forberedt på å stoppe opp hvis den går i feil retning.

Regjeringen vil snart ta en beslutning om videre gjenåpning basert på råd fra FHI og Helsedirektoratet.

*****

Mer enn 70 prosent av befolkningen er nå vaksinert med minst en dose.

Mer enn 50 prosent er fullvaksinert.

Mange av oss tar det nå som en selvfølge at alle rundt oss har takket ja til vaksinen.

Nå vi møtes, spør vi hverandre med den største selvfølge:

Har du fått første dose eller andre dose? Moderna eller Pfizer?

Men for noen er disse spørsmålene litt vanskelige.

Fordi de ikke har takket ja til vaksine.

Vi ser at vaksineringen går saktere i de yngre aldersgruppene enn den gjorde i de eldste gruppene.

Mange kommuner strever med å få kontakt med innbyggere som ikke svarer på tilbudet om vaksine.

Vaksinedekningen er lavest i aldersgruppen 25-39 år.

Slik er det i Finland og Danmark også.

I Danmark ser myndighetene nå at vaksineringen er i ferd med å stagnere blant innbyggere i tjueårene. De legger derfor til rette for mer drop-in-vaksinering i håp om å nå flere unge.   

I Norge har mindre enn 80 prosent av dem i aldersgruppen 25-39 år tatt første dose.

Det bør bli enda bedre om vi skal lykkes med å hindre nye utbrudd og flere syke. For vi vet at det kan bli enda bedre:

Blant dem over 45 år har nemlig mer enn 90 prosent vaksinert seg.

Målet vårt er at også 90 prosent av voksne under 45 skal vaksinere seg.

*****

Det er frivillig å ta vaksinen.

Ingen trenger å forklare eller forsvare valget sitt.   

Jeg tror mange egentlig ikke har tatt det endelige valget – men utsatt det. 

Jeg har truffet noen av dem i sommer.

En av dem hadde utsatt det fordi hun var redd for sprøyter.

En annen syntes alt hadde gått altfor fort og ville se hvordan det gikk med vaksineringen før han bestemte seg.

Det er forståelig!

I gruppen med lavest vaksinedekning finner vi travle småbarnsforeldre som utsetter det som kan utsettes for å få dagene til å gå i hop.

Vi finner de som jobber på plattform eller andre steder der det er vanskelig å ta stilling til tid og sted for vaksinering når kommunen sender sms.    

Vi finner de som tenker at det ikke er noe å stresse med fordi viruset ikke er farlig for unge mennesker.

Det stemmer at de fleste unge som blir smittet får milde symptomer.

Men noen kan bli alvorlig syke og noen kan få ettervirkninger som varer i uker og måneder.

Dødsfall som en følge av covid-19 er svært sjelden blant unge mennesker. Men det kan skje.

70 prosent av dem som var innlagt på sykehus med covid-19 de fire siste ukene, var uvaksinert.

14 prosent av de innlagte var vaksinert med én dose.

16 prosent var fullvaksinert.

De som ligger på sykehus nå, er yngre enn de som ble innlagt tidligere.

De er ikke like syke, og ligger ikke like lenge.

Gjennomsnittsalderen på de innlagte er siste fire uker 45 år – mens gjennomsnittsalderen under hele pandemien er 56 år.

Gjennomsnittlig liggetid er siste fire uker 2,7 dager – mens gjennomsnittlig liggetid under hele pandemien er 5 dager.

*****

Han som ville vente og se hvordan det gikk med vaksineringen, bestemte seg til slutt for å ta vaksinen fordi han synes det ser ut til å gå bra.

Jeg håper flere følger hans eksempel.

Nå sendes det rekordmange vaksiner ut i landet.

Mange kommuner tilbyr drop-in-vaksinering.

Jeg har en viktig melding til deg som utsatte vaksineringen fordi det er tungvint:

Nå er det mer lettvint enn noensinne!

Jeg har en viktig melding til deg som utsatte vaksineringen fordi du er redd for sprøyter:

Fortell om redselen din på vaksinesenteret. De hva de skal gjøre for at du skal føle deg trygg.

Jeg har en viktig melding til deg som utsatte vaksineringen og lurer på om det er for sent:

Det er ikke for sent! Ingen kommer til å være sinte fordi du valgte å vente. De kommer bare til å være glade fordi du kommer.

Jeg har en viktig melding til deg som utsatte vaksineringen fordi du tror at du ikke kan bli alvorlig syk.

Det kan du.

***** 

Så til noen endringer som gjelder fra i dag:

Vi utvider fritaket fra smittekarantene fra seks til tolv måneder for personer som har gjennomgått covid-19. Dette trer i kraft fra i morgen.

Koronasertifikatet for innenlands bruk vil bli utvidet og være gyldig i tolv måneder etter gjennomgått covid-19.

Planen er at den tekniske løsningen for dette vil være klar innen 9. september.

Fritaket fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19 utvides ikke, og vil fortsatt være på seks måneder.