Historisk arkiv

Et godt utgangspunkt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

De siste tre ukene har det vært synkende smittetall i Norge.

Det er bra.

Men nedgangen har flatet ut, og situasjonen er fortsatt veldig usikker.

Usikkerheten knytter seg nå først og fremst til de nye og mer smittsomme virusvariantene.

For selv om færre nordmenn har blitt smittet de siste tre ukene, har vi akkurat nå flere pågående utbrudd av de nye virusvariantene ulike steder i landet.

Målet vårt er å slå ned og dermed forsinke spredningen av de mer smittsomme variantene. Men vi kan trolig ikke forhindre at disse variantene etter hvert blir dominerende. Det er naturens gang.

Det kan skje i løpet av uker, men det kan også være måneder.

Jeg forstår det gjør mange ekstra bekymret i en tid der mange også er slitne.

I dag vil jeg si mer om hvordan vi sammen kan takle den nye situasjonen.

Vi har tre forhold som er gir oss et godt utgangspunkt.

Det første er jobben vi allerede har gjort. Det europeiske smittevernbyrået varslet sist uke at situasjonen i landene i Europa skaper alvorlig bekymring, unntatt i Island og Norge.

Vi har en stor fordel i at vi har oppdaget de mer smittsomme variantene i en tid der smitten har gått ned takke være innsatsen til hver enkelt siden nyttår. Det betyr at vi kan slå ned lokale utbrudd med strengere tiltak enn de vi har nasjonalt.

Land som har oppdaget den mer smittsomme varianten samtidig med at smitten stiger, har ikke hatt den muligheten. De må innføre de kraftigste tiltakene nasjonalt og over lang tid for å snu utviklingen. 

Det andre er at vi har hele tiden hatt strengere regler knyttet til innreise en de fleste andre land. Det betyr at vi har stoppet mye import av de mer smittsomme variantene både før grensen, på grensen, og ikke minst stoppet videre spredning gjennom lovpålagt karantene.

Det tredje er at vaksineringen er godt i gang. For hver uke som går er flere i risikogruppen og flere av de som står i første linje i helsetjenesten vaksinert.

Når vi får utbrudd fremover er det dermed færre som vil bli alvorlig syke og dø, og helsetjenesten vil være bedre beskyttet.

Med dette utgangspunktet kan vi sammen ta stegene som gjør at vi beholde kontrollen helt til vaksineringen har gitt oss hverdagen tilbake. For den kommer tilbake.

Dette er de viktigste stegene:

Steg en er å slå ned lokale utbrudd. Det har vi vist at vi klarer.

Nordre Follo opplevde det første utbruddet av den engelske virusvarianten. Etter tre uker er det nå slått ned. Vi har styrket overvåkingen av de mer smittsomme variantene og etablerer ringer av strengere tiltak rundt utbruddene. Dette må vi fortsette med, enten tiltakene vedtas nasjonalt slik som i Bergen, eller lokalt slik som i Trondheim.

Nord-Jæren har forberedt sitt kart med ring 1 og 2 i tilfelle de får utbrudd av en av de mer smittsomme variantene. Vi er dermed bedre forberedt enn vi var for noen uker siden.  

Steg to er å beholde kontrollen nasjonalt gjennom tiltak som gjelder i hele landet. Frem til vi har vaksinert en vesentlig del av risikogruppene og helsepersonellet som står i førstelinjen, må vi være forberedt på at de nasjonale tiltakene vil måtte være mer omfattende enn hva de var på det laveste nivået i sommer og tidlig høst. Både fordi erfaringen fra i høst var at det nivået ikke var tilstrekkelig for å unngå bølge to, og fordi det å hindre de mer smittsomme variantene å spre seg raskt gjør at færre mennesker må møtes.

Steg tre har Monica snakket om allerede. Fortsatt sterk kontroll med grensene for å redusere risikoen for å import av smitte. Dette er ekstra viktig nå når vi tror at mange land rundt oss har større andel av smitten fra de mer smittsomme variantene.

Jeg vet mange vil at vi skal være mer konkrete på hva skjer fremover. Når kommer det lettelser, hva kan jeg planlegge?

La oss starte med det nærmeste. Vinterferien.

På fredag kommer Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet med råd og regler for vinterferien. Men ett råd kan jeg komme med allerede nå. Du bør ikke dra til utlandet i denne vinterferien. Jeg vet at mange har feriested i utlandet og mange har sin nærmeste familie i et annet land. Men i år vil det være i strid med våre reiseråd å dra dit i ferien. Risikoen er for høy. Både for å bli smittet, men også for at det skjer endringer i landene du besøker og muligheten for å kunne komme tilbake. Fly innstilles, regler i ulike land endrer seg raskt.

Vi jobber også nå for å se på hva som skal være de nasjonale tiltakene videre. Vi ser på mulige lettelser, forbedringer og forenklinger. I dette arbeidet vil prioriteringen til regjeringen være barn og unge først, så arbeidsplasser.

Vaksineringen øker i tempo og vaksinene endrer allerede livet til folk. Fra denne uken ble det lettelser i besøksreglene på sykehjem som følge av vaksineringen. Mange får i denne uken en etterlengtet klem fra sine aller nærmeste.

Vaksineringen av hjemmeboende eldre er i gang. Nå ser vi på hva det skal bety for råd og anbefalinger for dem når de er beskyttet av vaksinen.

Sammen har vi et godt utgangspunkt for denne siste etappen. Sammen kan vi gå stegene videre som gjør at vi fortsatt beholder kontrollen.

Jeg kan ikke love at alt blir forutsigbart. Jeg kan ikke love at alt kommer til å gå i riktig retning hver dag og hver uke fremover. Vi kommer også til å oppleve tilbakeslag.

Men jeg kan love at for hver uke som går, er vi en uke nærmere en normal hverdag.