Historisk arkiv

Vi går mot mer normale tider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kjære alle sammen,

I dag holder vi pressekonferanse nummer 200 om koronasituasjonen.

Det er 200 pressekonferanser med mye informasjon og ulike tiltak for å bremse smitteutviklingen.

Det er 200 pressekonferanser med både oppturer og nedturer.

Med ringer, meterstokker og nye regler å forholde oss til.

Det store antallet pressekonferanser forteller oss at vi har levd lenge med en koronapandemi.

Vi har lært mye. Og tålt mye.

Veien fremover blir heldigvis ikke like lang.

Vi går mot mer normale tider.

 

Vaksinering av 16- og 17-åringer

Nå som stadig flere er vaksinerte, er vi bedre beskyttet.

Det er et høyt vaksinetempo ute i kommunene nå, og antall nye vaksinerte stiger hver dag.

Tusen takk til dere som står på i kommunene,

og til dere som møter til vaksinetimen!

Til høsten planlegger vi å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine.

Dette vil kunne skje etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

Det er FHI som har anbefalt oss dette. 

Denne beslutningen er basert på det vi vet i dag.

I tiden som kommer vil vi få mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer, og det kan endre denne beslutningen. Derfor venter vi med en endelig beslutning om dette til september, etter at vi får nye anbefalinger fra FHI.

Vaksineringen av denne aldersgruppen vil ifølge FHIs siste prognoser tidligst kunne skje i oktober. Vi varsler likevel om dette nå slik at kommunene skal ha god tid til å planlegge for vaksinering av denne aldersgruppen.

 

Reising

Som statsministeren sa i sitt innlegg, har vi allerede åpnet mye opp på trinn 3. Dette gjelder også reising over landegrensene.

Fra og med i dag opphever Utenriksdepartementet reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til landene i EØS/Schengen og Storbritannia samt utvalgte land på EUs tredjelandsliste, slik som USA.

Langt flere land og områder i Europa blir nå grønne.

For første gang har FHI vurdert noen utvalgte europeiske øygrupper og tredjeland.

Endringene gjør det både lettere for nordmenn å besøke familie i utlandet, dra til populære reisemål eller å dra på jobbreise.

Selv om store deler av Europa nå blir grønt, har vi fortsatt svært strenge innreiseregler for de aller fleste land i verden.

Vi gjør ikke dette for å straffe noen. Vi gjør det for at vi skal unngå å måtte stramme inn igjen i Norge.

Vi har mye å vinne på å utsette spredningen av delta-varianten. For hver dag som går der vi utsetter at delta-varianten blir dominerende, jo flere blir vaksinerte og dermed beskyttet.

Det er bare å se på hva som skjedde da alfa-varianten ble dominerende i Europa i vinter. Danmark og Norge hadde frem til jul fulgt hverandre tett i smittetall og dødstall. Mens alfa-varianten svært raskt ble dominerende i Danmark, i en tid da de færreste var vaksinert, klarte vi å holde viruset i sjakk lenge nok til at de aller mest sårbare i Norge fikk vaksinen.

Det viser at selv noen få ukers forsinkelser kan ha stor betydning.

Situasjonen kan se annerledes ut i slutten av måneden, da er flere vaksinert og vi har mer kunnskap om hvordan en dominerende delta- variant kan slå ut i Norge. Da vil regjeringen vurdere ytterligere lettelser i innreisereglene.

***

Det er ikke bare i Norge vi har strenge innreiseregler. Om du skal til utlandet, må du sette deg inn i reglene som gjelder der før du reiser, og hvilke karanteneregler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Endres smittesituasjonen, endres også innreisereglene, og det kan skje på kort tid.

For å sikre deg en forutsigbar sommerferie, er det derfor tryggest å velge Norge som ferieland i år.

***

Vi har noen gode nyheter for sportsinteresserte. Regjeringen legger til rette for at enkelte store, internasjonale idrettsarrangementer, slik som Arctic Race og E-cup i håndball, kan avholdes i høst. De får tilsvarende innreiseregler som blant annet Bislett Games har fått tidligere.

***

Snart er pressekonferanse nummer 200 slutt.

Jeg håper og tror at det norske folk ikke må tåle nye 200 pressekonferanser om koronasituasjonen.