Historisk arkiv

Vi kan klare det

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Innlegg av helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse 24. januar 2021.

Den engelske varianten av koronaviruset er farlig først og fremst fordi den er så mye mer smittsom.

I England utkonkurrerte denne varianten de vanlige variantene av koronaviruset på kort tid. England hadde allerede i begynnelsen av desember svært høye smittetall. Nå er smittetallene tredoblet. Den engelske helsetjenesten er overbelastet, og de har problemer med å skaffe nok personell. Denne varianten har gitt stor smitteøkning i flere land, blant andre Irland, Nederland og Danmark.

Når mange flere blir smittet, blir mange flere alvorlig syke av viruset, antallet sykehusinnleggelser øker og flere dør.

Så fort vi ble kjent med de nye, mer smittsomme virusvariantene, har en av våre viktigste oppgaver vært å stanse eller forsinke at disse får fotfeste i Norge.

Det var derfor vi innførte flystans fra Storbritannia 21. desember.

Dette var også en viktig del av begrunnelsen for at vi innførte plikt til testing for alle innreisende fra 2. januar, og en rekke andre store innstramminger for å forhindre importsmitte.

Det var også en viktig del av begrunnelsen for at vi innførte strenge nasjonale tiltak i begynnelsen av januar.

Og det er frykten for ukontrollert spredning av den ekstra smittsomme varianten som gjorde at vi innførte svært inngripende tiltak i ti østlandskommuner i går som følge av utbruddet i Nordre Follo. Tiltak som i all hovedsak tilsvarer eller er strengere enn dem som ble innført 12. mars i fjor.

Vi vet foreløpig ikke i hvor stor grad denne varianten har spredt seg til flere kommuner enn Nordre Follo.

Situasjonen er uoversiktlig.

Risikoen for spredning til andre kommuner er stor.

Det spørsmålet mange stiller seg er: Er det i det hele tatt mulig å stanse denne varianten?

Ja, vi tror det kan være mulig.

Det er derfor vi innfører nye tiltak i kommunene i randsonen til de ti kommunene i dag.

Det er derfor vi innfører strengere regler for testing og innreisekarantene fra midnatt i kveld. Blant annet er kravet om negativ koronatest før ankomst til Norge endret fra å måtte tas maks 72 timer før ankomst, til å tas maks 24 timer før avreise.

Vi må gjøre dette raskt, og vi rekker ikke å forberede alle på hvilke tiltak som kommer, dessverre.

Det er usikre tider, og det vil det være fremover.

Det som gjør at vi tror vi kan klare å stanse smitten med denne varianten, er at vi var heldige og oppdaget dette i en situasjon der vi hadde innført strenge tiltak nettopp blant annet på grunn av bekymringen for mer smittsomme varianter. Derfor har vi en nedadgående smittekurve.

Det setter oss i en bedre situasjon og gjør at det i det hele tatt er mulig å forsøke å slå ned viruset. 

Jeg har stor tro på at vi kan klare dette sammen. Den innsatsen folk på Østlandet gjør nå og i dagene fremover, gjør de ikke bare for seg selv, men for hele landet. Og de gjør det for å beskytte helsetjenesten vår så den ikke blir overbelastet, sånn at alle som trenger hjelp får det.

Kommunene i randsonen til de ti kommunene som fikk kraftige tiltak i går, har selv ønsket at regjeringen skal beslutte strengere tiltak også for dem.

Det er jeg glad for.

De 15 kommunene som får strengere tiltak er:

 • Asker
 • Aurskog-Høland
 • Bærum
 • Drammen
 • Horten
 • Lier
 • Lillestrøm
 • Lunner
 • Lørenskog
 • Marker
 • Nittedal
 • Rakkestad
 • Rælingen
 • Råde
 • Skiptvet

Tiltakene i de 15 randsonekommunene gjelder fra midnatt og til og med 31. januar.

Tiltakene blir i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene, med følgende forskjeller:

 • Gult nivå i grunnskoler og barnehager.

 • Serveringssteder, bibliotek og tros- og livsynsshus kan holde åpent.

 • Alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan også holde åpent.

 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn tillates.

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn i barneskole eller yngre kan holde åpent, men det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre her.

 • I tråd med den nasjonale anbefalingen bør alle begrense sosial kontakt. Vi oppfordrer til å helst møte andre utendørs, og ha ikke besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

 • De 15 kommunene følger de nasjonale reglene for arrangementer.
 • Svømmehaller og lignende kan ha åpent for blant annet skolesvømming for de under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

Alt annet er likt med tanke på hva som blir stengt. For eksempel blir det innført skjenkestopp og stenging av treningssentre i disse kommunene.

Vi måtte iverksette de kraftige tiltakene i de ti østlandskommunene raskt i går. Derfor kunne vi ikke utrede alle konsekvensene.

Regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for justering av tiltakene, og allerede nå blir det noen justeringer etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Regjeringen har besluttet at følgende butikker kan holde åpent i tillegg til matbutikker, apotek og bensinstasjoner:

 • Dyrebutikkutsalgsteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossist-delen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet
 • Bandasjister
 • Optikere

Og så har både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalt gjenåpning av Vinmonopolet i disse ti kommunene.

Kiosker, helsekostbutikker og andre butikker som i hovedsak omsetter matvarer defineres som matbutikker.

Både Helsedirektoratet og FHI anbefaler gjenåpning av Vinmonopolet blant annet for å redusere reising ut av kommunen. Helsedirektoratet har også vist til at rask innstramming av tilgjengelighet til alkohol ved stengning av Vinmonopolet, kan utsette personer med alkoholavhengighet for alvorlig helserisiko.

Butikker får mulighet til å lage smittevernfaglig forsvarlige løsninger slik at kunder kan hente varer som er forhåndsbestilt.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Vi anbefaler at folk både i de ti kommunene og i de 15 kommunene i randsonen unngår alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Regjeringen mener at det å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune er å anse som en unødvendig reise. Dette er det vesentligste punktet der regjeringens konklusjon avviker fra de anbefalingene vi har fått fra Helsedirektoratet og FHI.

De som allerede er på fritidsboligen blir ikke bedt om å dra hjem, men de bør ikke ha besøk. De kan handle helt nødvendige varer på nærbutikk i hyttekommunen, men oppfordrestil gå i butikken utenom de travle tidene og selvfølgelig holde god avstand til andre. De bør ikke oppsøke aktiviteter som innebærer kontakt med andre, som for eksempel serveringssteder og andre steder som er stengt i deres hjemkommune.

Alle må naturligvis ellers innrette seg etter lokale råd og anbefalinger.

Jeg vet at dette mye å forholde seg til, at det er tøffe tiltak og slitsomt med usikkerheten som vi alle føler på

Men jeg vil gjenta: Vi kan klare å slå ned også den mer smittsomme virusvarianten sammen.

****

Da gir jeg ordet til helsedirektør Bjørn Guldvog.