Historisk arkiv

Rapport: Det har vært en positiv utvikling i politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En ny rapport konkluderer med at Merverdiprogrammet – arbeidet med å fornye politiets straffesakssystemer – er klart for å gå gjennom den andre runden med ekstern kvalitetssikring, i tråd med regelverket for store statlige investeringer. Rapporten konkluderer med at det har vært en positiv utvikling i politiet, men at man bør ta seg tid til å ferdigstille flere av tiltakene før man går videre til neste runde.

En ny rapport konkluderer med at Merverdiprogrammet – arbeidet med å fornye politiets straffesakssystemer – er klart for å gå gjennom den andre runden med ekstern kvalitetssikring, i tråd med regelverket for store statlige investeringer. Rapporten konkluderer med at det har vært en positiv utvikling i politiet, men at man bør ta seg tid til å ferdigstille flere av tiltakene før man går videre til neste runde.

Rapporten ble levert av Holte consulting i dag, på bestilling fra Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Våren 2012 gjennomgikk Merverdiprogrammet KS1, den første runden med ekstern kvalitetssikring. KS1-rapporten anbefalte at en rekke tiltak skulle gjennomføres i politiet før KS2, den andre runden med ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer anslo at det ville ta minst ett år å gjennomføre tiltakene.

Holte consulting har i høst undersøkt om disse tiltakene er gjennomført i tilstrekkelig grad. Det konkluderes med at man bør bruke noe lenger tid før KS2 gjennomføres.

IKT-fornyelsen som følger av Merverdiprogrammet, skal gjøre det mulig for politiet å håndtere saker etter den nye straffeloven, og har vært ansett som en forutsetning for at loven skal kunne tre i kraft.

– Det er et problem at ikrafttredelsen av straffeloven gjøres avhengig av politiets IKT-situasjon. Derfor har jeg allerede før rapporten forelå, satt i gang arbeidet med å vurdere hvordan ikrafttredelsen kan forseres, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Les rapporten her (pdf)