Historisk arkiv

17,5 millioner til kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennom to nye tilskuddsordninger, tilbyr regjeringen 17,5 millioner kroner til innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Søknadsfristen er 31. august 2015.

– Mange kommuner har etterlyst ekstra midler for å sette i gang større prosjekter. Nå innfører vi to nye tilskuddsordninger for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp).

Tilskuddet fra Justis- og beredskapsdepartementet skal gå til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme, mens Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskudd retter seg mot frivillige organisasjoner i samarbeid med kommunene.

Prosjekter skal evalueres, slik at erfaringene kan deles og på den måten komme andre kommuner til gode. Erfaringene vil dessuten  være nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan. Midlene til begge tilskuddsordningene ble bevilget av Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2015.