Historisk arkiv

Endring i våpeninstruksen for politiet – innrapportering av vådeskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har endret våpeninstruksen for politiet. Endringen trer i kraft straks.

Endringen innebærer at politidistriktene nå plikter å innrapportere avfyrte vådeskudd til Politidirektoratet.

Departementet har bedt Politidirektoratet om å bli holdt løpende orientert om avfyrte vådeskudd.

Vedtak om endring i våpeninstruks for politiet på lovdata.no