Historisk arkiv

Grensekontrollen forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å forlenge den midlertidige grensekontrollen på indre Schengengrense med inntil 20 dager. Grensekontrollen skal gjennomføres på samme nivå som i dag.

Tiltaket videreføres for å hindre at personer som ikke har nødvendig reisedokumenter kommer inn i landet, og sørger for at vi får bedre kontroll på asyltilstrømmingen til Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Den midlertidige grensekontrollen ble innført 26. november, og gjelder personkontroller på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. Det vurderes fortløpende om det er behov for å forlenge perioden, og om det er behov for å utvide grensekontrollen til også å gjelde luft- og landegrense.

– Selv om tallene på migranter som kommer over indre Schengengrense har gått ned de siste par ukene, anser regjeringen det fremdeles som nødvendig og proposjonalt å forlenge grensekontrollen for å sikre at vi har full kjennskap til de som kommer over indre grense. Dette er en forutsetning for vår indre sikkerhet, sier Anundsen.