Historisk arkiv

Hvor lite skal du finne deg i?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det spør politiet om i sin nye kampanje mot vold i nære relasjoner.

Mange lever med vold i flere år før de kontakter politi eller hjelpeapparat. Målsetting er at flere voldsutsatte søker hjelp og kommer ut av den voldelige situasjonen.

Alle har rett til å leve et liv fritt for vold, og målet er å gjøre terskelen for å søke bistand lavere.

– Vi håper at kampanjen skal motivere flere til å anmelde til politiet, men også til å be andre om hjelp i en vanskelig livssituasjon, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Nettstedet hvorlite.no
Se kampanjen på hvorlite.no