Historisk arkiv

Kampanje mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag lanseres den nettbaserte kampanjen «#IKKEGREIT». Den skal informere ungdom om krenkelser, vold og overgrep i nære relasjoner.

Plakat for #IKKEGREIT

Kampanjen gjennomføres av nettstedet ung.no, og gjennomføres i perioden 15. januar til 15. februar 2015. Den er ett av tiltakene knyttet til handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold».

Mål for kampanjen er å:

  • spre informasjon om hva krenkelser, vold og overgrep i nære relasjoner er, for å bidra til bevisstgjøring og forebygging
  • spre kunnskap om hjelpetilbud og behandlingsapparat
  • rekruttere flere brukere til ung.no.

Kampanjeaktiviteter

Hovedelementene i #IKKEGREIT er annonser som publiseres på Facebook og leder til relevante artikler og informasjon på ung.no. Fra Facebook vil det kampanjen spres via deling og likes, og en styrt spredning til andre sosiale medier som ungdom bruker.

I tillegg vil det publiseres små filmsnutter gjennom ulike sosiale medier der ungdom er, med oppfordring om å gå til ung.no for å få mer informasjon. 

Det forventes at kampanjen vil resultere i flere henvendelser til spørretjenester og andre hjelpetilbud. Ung.no øker svarberedskapen på spørretjenesten i perioden.

Informasjon og spredning

Du kan finne informasjon om kampanjen gjennom lenke til kampanjesiden på ung.no. Følg også med på Facebooksiden til ung.no og del gjerne informasjon om kampanjen.