Historisk arkiv

Konferanse om vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis og beredskapsdepartementet inviterer til nasjonal konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner 10. november 2015.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende. Bare der de ulike aktørene samarbeider godt med hverandre kan vi sørge for at alle som trenger det får god hjelp til rett tid. Samarbeid er også avgjørende for det forebyggende arbeidet.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer med dette kommuner, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører til en konferanse om vold i nære relasjoner. Hensikten med konferansen er å vise fram gode modeller for samarbeid og samordning til inspirasjon og etterfølgelse. Konferansen arrangeres i samarbeid med kommunesektorens organisasjon KS.

Justis- og beredskapsministeren vil under konferansen dele ut årets samarbeids- og samordningspris til gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål og forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 

Tid: 10. november  kl. 09.30 – 16.00 (registrering fra kl. 09.00)
Sted: Thon Kongressenter, Universitetsgaten 26, Oslo

Konferansen er nå fulltegnet, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Ved spørsmål kontakt Hilde M. Knotten på e-post hilde.knotten@jd.dep.no eller telefon 22 24 54 66.

Program

09.00–09.30
Registrering med lett servering

09.30–09.50:
Åpning av konferansen

Innledning
Konferansier Anne Berit Mong Haug

Åpning av konferansen
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen, Justis- og beredskapsdepartementet

09.50–10.45:
Kommunalt planverk

Kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner
Seniorrådgiver Yngve Carlson, Kommunesektorens organisasjon KS

Sammen mot vold–handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen (2015-2019)
Prosjektleder Grete Mørch og leder for helsetjenesten ved Rygge familiesenter Marit Krogstad, Mosseregionen

Vold i nære relasjoner–plan for handling (2012-2015)
Representant for Klepp kommune

10.45–11.15
Pause med kaffe/te

11.15–12.30:
Samarbeid og avtaler som virker

Mot alle odds–formelle avtaler som virker
Seniorrådgiver Astri Hildrum, Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI)

Kompetanse- og rådgivende team (KORT) og samarbeid om å skaffe arbeidsplasser til voldsutsatte kvinner
Ordfører i Sør-Odal kommune Anne-Mette Øvrum og prosjektansvarlig Nina Finsen, Glåmdalsregionen

Samarbeid mellom krisesenter, skole, helsesøster og barnevern om undervisning om vold i nære relasjoner i skolen
 Leder Wenche Erlandsen og prosjektansvarlig Bente Skogstad, Gudbrandsdal krisesenter

Bidrar krisesenterlova til samarbeid og samordning?
Forsker Elisiv Bakketeig, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

12.30–13.30:
Lunsj

13.30–14.05:
Utdeling av Samarbeids- og samordingsprisen 2015

Hilsen alle dem du svek
Tommy Tokyo

Presentasjon av nominerte og utdeling av prisen
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Presentasjon ved prisvinner

14.05–15.00:
Samlokalisering

Kan samlokalisering løse samarbeidsutfordringene?
Forsker Anja Bredal, Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Prosjekt November – samlokalisert politi og hjelpeapparatet
Representant fra Oslo politidistrikt

Kan en ny organisering av tjenestene føre til bedre samarbeid?
Leder for familietjenesten i Barn og familieavdelingen Berit Nonskar, Rana kommune

15.00–15.15
Pause med kaffe/te

15.15–16.00:
Synliggjøring

Politiets kampanje om vold i nære relasjoner
Prosjektleder Raymond Thorsen og kommunikasjonsrådgiver Karianne Mogård, KRIPOS

Konferansen oppsummert–hva har vi lært?
Fagdirektør Line Nersnæs og seniorrådgiver Hilde Marit Knotten, Justis- og beredskapsdepartementet

16.00
Vel hjem!