Historisk arkiv

Øker maksimal minstetid og tidsramme ved forvaring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag ble endringer i reglene om forvaring for å få bedre sammenheng mellom forvaring og ordinær fengselsstraff sanksjonerte. Endringene trer i kraft straks.

– Systemet har vært uholdbart når personer som er dømt til forvaring slipper tidligere ut på prøve enn de hadde gjort hvis de var idømt ordinær fengselsstraff. Dagens lovendringer øker både maksimal minstetid og tidsrammen ved forvaring til 30 år, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen (FrP).

Maksimal minstetid ved forvaring er nå utvidet, slik at den kan fastsettes med utgangspunkt i når det ville vært aktuelt med prøveløslatelse ved ordinær fengselsstraff. Maksimal tidsramme ved forvaring er utvidet til 30 år for forbrytelser med en strafferamme på fengsel i 30 år, slik at maksimal tidsramme vil tilsvare maksimal ordinær fengselsstraff.