Historisk arkiv

Rapport om datakrimstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En arbeidsgruppe har utredet trusselen fra IKT-kriminalitet, og foreslår en overordnet datakrimstrategi.


Avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet (tv.) overleverer Datakrimstrategien til statssekretær Vidar Brein-Karlsen. (Foto: Arne Røed Simonsen)

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utredet trusselen fra IKT-kriminalitet og hvordan bekjempelsen av IKT-kriminalitet foregår i dag. Arbeidsgruppen er nedsatt av Politidirektoratet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Gruppens sluttrapport gir en vurdering av om ansvar, roller og samarbeid fungerer tilfredsstillende og foreslår en overordnet strategi med tiltak for bekjempelsen av slik kriminalitet.

Arbeidsgruppen er blitt ledet av professor dr juris Jon T. Johnsen fra Universitetet i Oslo. Representanter for POD, PST, Kripos, NSM, E-tjenesten, Påtalemyndigheten, Nor-SIS og NSR har deltatt i gruppen.

Arbeidsgruppens rapport (pdf)