Historisk arkiv

Raskere tilgang til Forsvarets helikopter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 1. oktober kan Politidirektoratet anmode Forsvaret direkte om helikopterbistand til politiet. Dette kan spare tid i kritiske situasjoner.

– I fjor satte vi ned beredskapstiden på Bell 412 helikopter på Rygge fra to til én time. I tillegg endrer vi nå prosedyren slik at bistandsanmodninger går så raskt som mulig. Vi opplever at helikopter er noe av det politiet oftest ber om. Derfor har vi en ekstra oppmerksomhet på hvordan vi best kan yte denne bistanden, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). 

Med den nye ordningen kan POD henvende seg direkte til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i stedet for å gå via Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. FOH beslutter om politiet skal få benytte helikopter, og Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet skal samtidig orienteres.

– Det er viktig at politiet får rask tilgang til de ressursene de ber om når det er behov for å heve beredskapen. Det kan være avgjørende for utfallet av en operasjon. Derfor er jeg glad for at vi nå forenkler prosedyren, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Justis- beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet arbeider for tiden med endringer i bistandsinstruksen. En arbeidsgruppe vil bli nedsatt for å utarbeide forslag til en helt ny bistandsinstruks. Formålet er å gjennomgå de områder Forsvaret kan bistå politiet slik at vi får en best mulig utnyttelse av samfunnets nasjonale beredskapsressurser.