Historisk arkiv

Det digitale sårbarhetsutvalgets utredning på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

NOU-en «Digital sårbarhet - sikkert samfunn» er sendt på høring. Høringsfristen er 15. mars 2016.

Utredningen ble overlevert justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 30. november. Utredningen gjennomgår digitale sårbarheter innenfor en rekke samfunnsfunksjoner, blant annet elektronisk kommunikasjon, satellittbaserte tjenester og avdekking og håndtering av digitale angrep.

Utredningen inneholder også konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. 

Les høringsbrevet her