Historisk arkiv

Ekstra støtte til assistert retur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norske myndigheter vil øke antallet som søker assistert retur, og gir 10 000 kroner i ekstra støtte til de 500 første søkerne av assistert retur.

Tilbudet gjelder fra 25. april til 6. juni 2016. 

Tilbudet gjelder de som søker for første gang og som:

  • har søkt beskyttelse i Norge før 1. april 2016
  • søker assistert retur før 6. juni
  • er blant de 500 første som søker
  • reiser ut innen rimelig tid etter at de har fått innvilget assistert retur.

 Tilbudet gjelder ikke de som

  • har fått endelig avslag fra UNE og ikke har reist ut av Norge innen fristen du fikk
  • faller inn under Dublinregelverket, eller inn under UDIs 48-timersprosedyre
  • skal returnere til EtiopiaAfghanistan eller Somalia hvor det er egne returstøtteordninger. 

For å nå så mange som mulig av de potensielle søkerne, gjennomfører Utlendingsdirektoratet (UDI) i disse dager en informasjonskampanje på flere ulike språk. Her er noen eksempler på plakater som benyttes i kampanjen:
UDIs returkampanje på ulike språk

Se PDF med plakater på fem ulike språk 

Les mer om tilbudet på udi.no/retur.