Historisk arkiv

Nyheter

Overlevering av Fafo-rapport til JD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ordningen med integreringsrådgivere er evaluert av forskningsstiftelsen Fafo. Rapporten presenteres og overleveres til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) torsdag 9. juni.

Evalueringen er utført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Rapportens tittel er «Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger». 

Overleveringen finner sted i Auditoriet i R5 torsdag 9. juni 2016 kl. 1400-1530.

Etter at IMDi åpner møtet og rapporten blir overlevert til statssekretær Hanne Iversen i JD, vil forskerne Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt presentere rapporten. Det vil deretter bli korte kommentarer fra statssekretær Hanne Iversen og seniorrådgiver Grethe Løchen fra UD, før det åpnes for spørsmål.

Påmelding

Påmelding til møtet gjøres direkte til IMDi, til sli@imdi.no.

Nett-tv

Møtet vil bli sendt direkte på nett-tv på denne siden.

Nett-tv Overlevering av Fafo-rapport

Se sendingen her

Se sendingen her