Historisk arkiv

Foreslår endringer om behandling av personopplysninger i utlendingsloven og –forskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av ny personvernforordning i EU.

Departementet foreslår en generell hjemmel i utlendingsloven for behandling av personopplysninger. I tillegg foreslår departementet nye regler i utlendingsforskriften om hvilke formål personopplysninger kan behandles for, adgangen til viderebruk for nye formål og behandlingsansvarlig.

Utlendingsmyndighetenes oppgaver forutsetter behandling av personopplysninger fra et stort antall norske og utenlandske borgere. Det er derfor viktig at regelverket gir tydelig hjemmel for behandling av personopplysninger, i samsvar med kravene i personvernforordningen. Forslaget er ment å sikre dette.

Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EU’s personvernforordning i norsk rett