Historisk arkiv

Nå kan politiet bruke tvang for å åpne datasystem som er låst med biometri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag ble endringer i straffeprosessloven sanksjonert. Endringene gir politiet tilgang til mobiltelefoner, nettbrett og andre datasystemer som åpnes med fingeravtrykk, irisgjenkjenning og annen biometrisk autentisering.

– Allerede fra 1. juli vil politiet ved ransakelse eller beslag ha tilgang til datasystemer som åpnes med fingeravtrykk eller annen biometrisk autentisering. I straffesaker kan ofte innholdet på mobiltelefoner og nettbrett utgjøre avgjørende bevis. Disse låses oftere og oftere med biometri. Derfor er det viktig at politiet sikres tilgang til datasystem som åpnes ved biometrisk autentisering, om nødvendig ved bruk av tvang, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Lovendringene vil gi politiet adgang til å pålegge enhver som har befatning med et datasystem som er gjenstand for ransaking eller beslag, å åpne datasystemet ved fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder. Lovendringene vil videre gi politiet en klar hjemmel til å benytte makt overfor den som ikke etterkommer et slikt pålegg.

– Regjeringen legger til rette for at politiet skal ha de nødvendige virkemidler for effektivt å kunne etterforske straffbare handlinger, samtidig som tilstrekkelig hensyn tas til borgernes vern mot inngrep. Jeg er glad for at loven allerede trer i kraft neste uke, sier Amundsen.