Historisk arkiv

Regjeringen vil knytte Norge til EUs IT-byrå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen ber om Stortingets støtte til å slutte Norge til EUs IT-byrå, EU-LISA. Byrået forvalter EUs største IT-systemer på justis- og innenriksfeltet og er Schengen-relevant.

Store IT-systemer er i dag sentrale virkemidler i den daglige håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Formålet med å opprette byrået for operativ forvaltning av store og viktige IT-systemer, var å skape et samlet og strategisk syn på IT-utviklingen på justis- og innenriksfeltet og ha en instans som drifter alle de store og viktige IT-systemene på justis- og innenriksfeltet i EU/Schengen.

Blant systemene som EU-LISA forvalter er Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og Eurodac. Byrået kan også gis ansvar for forberedelse, utvikling og operativ forvaltning av andre store IT-systemer på området.  Det nye inn- og utreisesystemet som det forhandles om i Brussel nå, er et slikt system der EU-Lisa skal stå for den tekniske utviklingen.

For å sikre Norges deltakelse i byråets styre har det også vært fremforhandlet en tilleggsavtale mellom EU og Norge. Avtalen beskriver hva Norge som ikke-medlem av EU, men deltaker i Schengen-samarbeidet er med på å bestemme, og hva Norge betaler for å delta.