Historisk arkiv

Vil aktivisere asylsøkere gjennom arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Arbeid er nøkkelen til vellykket integrering. Jeg ønsker at asylsøkere i større grad skal få gjøre en innsats på mottaket hvis de ønsker det. Derfor åpner vi for at asylsøkere på integreringsmottak skal få delta aktivt gjennom arbeidsoppgaver på mottaket og også skal få muligheten til å få arbeidstrening gjennom praksisplasser. Vi vil sette dem i sving, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Statsråden presiserer samtidig at det må stilles krav, slik at det ikke er attraktivt for personer uten beskyttelsesbehov å komme til Norge for å arbeide.

Justis- og beredskapsdepartementet sender ut et forslag på høring som vil bidra til at flere asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse.

Les høringsbrevet her

Forslagene til endringer i utlendingsforskriften innebærer følgende:

  • Asylsøkere i integreringsmottak skal kunne ha ulønnet praksisplass i privat og offentlig sektor.
  • Asylsøkere i integreringsmottak skal kunne utføre enkelte arbeidsoppgaver på mottaket. Dette kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, andre ansatte på mottakene.

Dette vil gjøre at de kan delta i praksisopplæring og utføre arbeidsoppgaver i integreringsmottakene som er normale oppgaver å gjøre i ens hjem. I dag kan asylsøkere uten midlertidig arbeidstillatelse ikke gjøre arbeidsoppgaver som normalt utføres av lønnet arbeidskraft, og kan heller ikke ha praksisplass.

Høringsfristen er 13. oktober.

Justis- og beredskapsdepartementet sender ut et forslag på høring som vil bidra til at flere asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse.