Historisk arkiv

Pris til Oslo Sanitetsforening for arbeidet mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær i Justis-og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem delte ut prisen på årets samarbeids- og samordningskonferanse i Bergen 13. desember 2018.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis-og beredskapsdepartementet sammen med prismottaker May Holen, daglig leder i Oslo Sanitetsforening.
Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis-og beredskapsdepartementet, delte ut prisen til May Holen, daglig leder i Oslo Sanitetsforening. Foto: JD

Dette er det sjuende året Justis- og beredskapsdepartementet deler ut en pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner og skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Årets pris tildeles Oslo Sanitetsforening for tiltaket «Ressursvenn - guide til en ny giv». Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Sanitetsforening, Norske kvinners Sanitetsforening og Oslo krisesenter om støtte til voldsutsatte kvinner som har hatt opphold på krisesenter.

Prosjektet knytter voldsutsatte kvinner sammen med frivillige ressursvenner. Tiltaket er et viktig bidrag til å styrke muligheten for voldsutsatte kvinner til å bryte ut av en voldelig relasjon og har en viktig forebyggende og bekjennende effekt.