Historisk arkiv

Nett-tv: Seminar om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer åpent seminar om lansering av sluttrapport fra følgeevalueringen av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Tid: Torsdag 22. august, kl. 12.30-14.15.
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Seminaret vil sendes direkte på nett-tv på denne siden.

Nett-tv Seminar om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Program

12.30

Innledning

 

Statssekretærene i Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

12.40

Hva er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging?

Sekretariatet for konfliktrådene

12.45

Mellom hjelp og straff – fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?

Therese Andrews, forsker I ved Nordlandsforskning

13.15

Juridiske vurderinger og forslag til regelendringer

Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen

13.25

Kommentarer til rapporten

Sekretariatet for konfliktrådene

13.40

Erfaringer fra praksis

Maren Dyrdal Nielsen, ungdomskoordinator

13.50

Kommentarer til rapporten

Inga Bejer Engh, barneombud

14.00

Avslutning