Historisk arkiv

Nyheter

Endring i forskrift om innreiserestriksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og gitt et nytt tilhørende ikrafttredelsesrundskriv.

Endringene er foretatt fordi karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften ble endret 14. september.

G-20/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen