Historisk arkiv

Forslag om digitalt system for innreiseregistrering på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag sendt forslag til endringer i covid-19-forskriften om et digitalt system for innreiseregistrering på høring.

Det pålegges en plikt for den enkelte til å registrere seg før innreise til Norge. Det skal blant annet registreres opplysninger om navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg i systemet. Formålet med registreringen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing. Opplysningene skal derfor kunne utleveres i de tilfeller der det er nødvendig for disse formålene. Personopplysninger skal slettes etter 20 dager.

Høringsfristen er ut onsdag 16. desember.

Høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften (reiseregistreringssystem)