Historisk arkiv

Fortsatt indre grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene foreløpig skal videreføres i ytterligere 60 dager fra 14. august.

Regjeringen foretar vurderinger minst hver 30. dag av om smittesituasjonen tilsier opphevelse av den midlertidige personkontrollen på indre grense. Det er viktig å understreke at grensekontrollen kun medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge.

Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget med 60 dager.