Historisk arkiv

Fortsatt indre grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den 16. mars gjeninnførte Norge personkontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen har besluttet at tiltakene skal videreføres og vil i tråd med våre forpliktelser formidle dette til EU.

Ettersom smittenivået i Norge og i Europa er stigende, har regjeringen besluttet å videreføre kontrollen på indre grense som ble innført i mars. Det er viktig å understreke at grensekontrollen medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge, og om de reisende kan fremlegge dokumentasjon på negativ corona-test som ikke er eldre enn 72 timer ved innreise og om kravet til karantenested er oppfylt for dem som er omfattet av dette kravet.

Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget.