Historisk arkiv

Høring om midlertidige endringer i utlendingsforskriften i forbindelse med covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å unngå uheldige konsekvenser av reiserestriksjoner har Justis- og beredskapsdepartementet sendt på høring et forslag om midlertidige endringer i utlendingsforskriften. Forslaget gjelder saker om permanent oppholdstillatelse.

Som følge av utbruddet av covid-19 har flere land innført reiserestriksjoner og andre tiltak som kan gjøre det vanskelig for utlendinger med oppholdstillatelse å returnere til Norge etter opphold i utlandet. Dersom utenlandsoppholdet blir langvarig, kan det få konsekvenser for deres oppholdstillatelse i Norge.

Departementet foreslår derfor unntak fra regelen om at en permanent oppholdstillatelse bortfaller etter to års sammenhengende utenlandsopphold og fra enkelte krav for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse, dersom utlendingen har blitt forhindret fra å returnere til Norge pga. utbruddet av covid-19.

Departementet foreslår at de midlertidige bestemmelsene gis varighet til 1. juni 2021.