Historisk arkiv

Nyheter

Koronasituasjonen: Justering av kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gjort endringer i hvilke grupper som er unntatt kravet om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Endringene trer i kraft ved midnatt.

Fredag 6. november 2020 vedtok regjeringen at det stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på en slik test, kan bli bortvist. Kravet gjelder for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge, men det ble i dag gjort noen endringer for grupper med særskilte behov. For nærmere informasjon vises det til ikrafttredelsesrundskrivet.