Historisk arkiv

Tiltak for å begrense smitte i asylmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift som gjør at UDI raskere kan skaffe innkvartering til asylsøkere som tilfredsstiller helsemyndighetenes krav.

– Vi må være forberedt på at det fremdeles kan oppstå akutte behov for å hindre spredning av korona i asylmottak, som i resten av samfunnet. Derfor må vi også ha virkemidler på plass for å begrense smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Onsdag 1. april 2020 fikk en ansatt ved Kasper transittmottak i Våler kommune påvist smitte, og lokale helsemyndigheter påla Utlendingsdirektoratet (UDI) å sette alle beboerne ved dette asylmottaket i karantene for å begrense videre spredning. Fredag 3. april ble UDI pålagt å blant annet redusere botettheten og skjerme sårbare beboere ved Refstad transittmottak. Det er grunn til å tro at det vil komme flere slike krav og pålegg fra helsemyndighetene i nær fremtid, og UDI må være klare for å gjøre raske tilpasninger i innkvarteringskapasiteten.

– Når slike akutte behov oppstår, kan det bli krevende for UDI å skaffe innkvartering som tilfredsstiller helsemyndighetenes krav, og samtidig følge normal fremgangsmåte for behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven. Denne forskriften åpner for lemping av enkelte saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven og i grannelova, som legger opp til mer tidkrevende prosesser. Uten slike tiltak, vil smitte blant beboere eller ansatte kunne spre seg raskt, også til andre deler av samfunnet, sier justisministeren.

I statsråd 8. april ble det vedtatt en midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av utbrudd av covid-19. Justis- og beredskapsdepartementet understreker at forskriften kun skal tas i bruk der det er forsvarlig, effektivt, forholdsmessig og nødvendig for å begrense utbruddet av covid-19. Vanlige saksbehandlingsregler skal følges der dette er mulig. UDI skal alltid vurdere mindre inngripende tiltak først, for eksempel å ta i bruk alternative innkvarteringsløsninger i eksisterende, tilgjengelige byggverk, fremfor å sette opp nye botilbud.

Midlertidig forskrift 8. april 2020 om byggverk for innkvartering av asylsøkere mv. som følge av utbrudd av covid-19 (pdf)