Historisk arkiv

Utsatt innreise ved oppholdstillatelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i bortvisningsforskriften slik at saksbehandling i oppholdssaker kan gjenopptas, men at muligheten til å komme til Norge utsettes for dem som får opphold.

– Regjeringen mener at innreiserestriksjoner enn så lenge er et nødvendig tiltak for å beskytte folkehelsen. Det betyr at søknader om oppholdstillatelse kan behandles i tråd med regelverket, men at det inntil videre settes restriksjoner på innreise ved innvilgelse av oppholdstillatelse, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Fra regjeringen iverksatte de omfattende Covid-19-tiltakene, har utlendingsforvaltningen ikke prioritert behandling av søknader fra utlandet. Det har heller ikke blitt utstedt innreisevisum til visumpliktige utlendinger som allerede har fått oppholdstillatelse i Norge. Endringene som nå er vedtatt innebærer at saksbehandlingen gjennopptas, og sikrer dermed kontinuerlig drift i utlendingsforvaltningen, men samtidig ivaretas hensynet til folkehelsen.

Utlendinger som er omfattet av unntakene i bortvisningsforskriften §§ 2 eller 2a kan likevel gis adgang til innreise uten videre utsettelse. Det kan blant annet være aktuelt med unntak for mindreårige som vil bli uten nødvendig omsorg dersom innreise nektes, og for familie til norsk borger som har levd sammen i et etablert familieliv i utlandet og som nå ønsker å returnere til Norge. Endringene berører ikke saker som er omfattet av EØS-regelverket. Endringene gjelder heller ikke behandlingen av søknader om beskyttelse (asyl).

Rundskriv og forskrift