Forsiden

Historisk arkiv

CHC Helikopter Service AS er tildelt kontrakt på redningshelikopterbase i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag besluttet å tildele kontrakt om etablering av en ny sivilt operert redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard til CHC Helikopter Service AS.

Kontraktens varighet er seks år, med mulighet til forlengelse i inntil fire år, samlet sett 10 år. Kontrakten har en samlet verdi på inntil 1860 millioner kroner for avtaleperioden frem til 2028. Undertegning av kontrakt vil skje etter utløpet av klageperioden på 10 dager.

Fredag la regjeringen frem en proposisjon til Stortinget med forslag om opprettelse av en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø. Den planlagte nye basen i Tromsø skal ha tilsvarende nivå som landets øvrige redningshelikopterbaser, med døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap.

Anbudskonkurransen viste at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning, med forbehold om Stortingets samtykke.

Det tas sikte på idriftsetting av den nye basen i løpet av 2022.