Forsiden

Historisk arkiv

Vaksinasjon av samfunnskritisk nøkkelpersonell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal avgis inntil 500 vaksinedoser til vaksinasjon av samfunnskritisk nøkkelpersonell med dose 1.

Vaksinene skal gå til Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NAV. De regjeringsmedlemmene som ikke er vaksinert, vil også få vaksine. I tillegg avgis det et antall doser til Det kongelige slott.

Vaksineringen skal etter planen skje i uke 21, i regi av Forvarets sanitet.