Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I morgen arrangerer regjeringen nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner. Gode modeller for samarbeid og samordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er tema for konferansen.

Tirsdag arrangerer regjeringen nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner. Gode modeller for samarbeid og samordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er tema for konferansen.

Til stede er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Han skal blant annet dele ut samarbeids- og samordningsprisen. Den går til et lokalt samarbeidsprosjekt som har jobbet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Tid: Tirsdag 26. november klokka 9.30

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen

Program:

09.30 – 09.45 Åpning av konferansen v/justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

09.45 – 10.15 Lansering av webbasert veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner v/Ole Kristian Hjemdal og Geir Borgen NKVTS

10.15 – 10.45 Erfaring med utarbeidelse og bruk av kommunal handlingsplan

v/Gabriela Tuftedal, Stavanger Kommune

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 Kommunal koordinator for arbeidet mot vold i nære relasjoner

v/Veslemøy Stinessen, Bærum kommune og Maria Stensvold Ånonsen, Ski kommune

12.00 – 12. 30 Lunsj

13.30 – 14.00 Barnehusmodellen som samarbeidsmodell

v/ Ståle Luther, Statens barnehus Tromsø

14.00 – 14.30 Familiesentermodellen v/Grethe Stolpe, Eidsberg familiesenter

14.30 – 14. 45 Pause

14.45 – 15.45 Støttesentermodellen v/ Hanne Haugen, Boel Helgesen og Berit Wibe Hilmarsen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt

15.45 – 16.00 Utdeling av samarbeids- og samordningspris

v/justis- og beredskapsminister Anders Anundsen