Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Returnerer flere personer uten lovlig opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til å øke antall tvangsreturer av personer uten lovlig opphold med 1 800 neste år, fra 4 900 til minst 6 700. Samtidig styrkes Utlendingsdirektoratet med 50 millioner til økt saksbehandlingskapasitet.

Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til å øke antall tvangsreturer av personer uten lovlig opphold med 1 800 neste år, fra 4 900 til minst 6 700. Samtidig styrkes Utlendingsdirektoratet med 50 millioner til økt saksbehandlingskapasitet. 

– Vi har sagt at vi skal sørge for en mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle. Dette arbeidet begynner nå. Regjeringens satsing betyr at i gjennomsnitt 18 personer uten lovlig opphold sendes ut av landet hver eneste dag, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Denne økningen vil være kriminalitetsforebyggende fordi et betydelig antall av dem som uttransporteres, enten er straffedømte eller ilagt en straffereaksjon.

– Samtidig vil dette føre til at flere med avslag på asylsøknaden, som nå oppholder seg ulovlig i landet og bare sitter og venter på asylmottak, vil bli sendt ut. Det er viktig for å forebygge at personer uten beskyttelsesbehov kommer til Norge, og for å sikre asylinstituttets legitimitet, sier Anundsen.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til Utlendingsdirektoratet(UDI) med 50 millioner kroner. Midlene vil benyttes til å styrke saksbehandlingskapasiteten, og vil føre til at UDI kan behandle om lag 10 000 flere oppholdssaker og 1 000 flere asylsaker i 2014 enn tidligere lagt til grunn.