Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Styrker kapasiteten i domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene med 10 millioner kroner i 2014. Det gjør at domstolene kan styrkes med om lag 11 dommere og syv saksbehandlere.

– Tilstrekkelig kapasitet i domstolene er forutsetning for en effektiv og balansert straffesakskjede. Når politiet får økte ressurser, fører dette til flere saker til domstolene. Derfor må også domstolene få ressurser, slik at de ikke blir en propp i systemet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Befolkningsvekst, økte ressurser i politiet og vekst i de mest ressurskrevende sakstypene har de siste årene gjort det vanskeligere for domstolene å holde saksbehandlingstidene nede. Flere domstoler enn tidligere har saksbehandlingstider utenfor målene fastsatt av Stortinget.

– Det vil regjeringen nå gjøre noe med. Flere dommere og saksbehandlere i domstolene vil bidra til at saksbehandlingstiden går ned, sier Anundsen.