Historisk arkiv

Herreløs arv til arbeid for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag fremmet regjeringen forslag til endringer i arveloven som gjør at herreløs arv vil komme frivillig sektors arbeid for barn og unge til gode. Tiltak til beste for barn og unge med nedsatt funksjonsevne er særlig fremhevet.

Siden 1977 har herreløs arv, det vil si arv fra personer uten arvinger og uten testament, gått til staten.

– Vi foreslår at midlene fra herreløs arv skal gå til aktivitetstilbud til barn og unge, fremfor statskassen, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen.

Forslaget har vært på høring, og det er bred enighet om at herreløs arv skal gå til frivillig sektor.

– I hele landet er det foreldre og andre som gjør en frivillig innsats for at barn og unge skal kunne delta i et bredt spekter av aktiviteter. Dette sørger for store deler av fritidstilbudet til barn og unge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Omfanget av herreløs arv varierer naturlig nok fra år til år, fra cirka tre millioner kroner til rundt 20 millioner kroner de siste årene. Regjeringen foreslår at midlene forvaltes gjennom Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). For regjeringen er det viktig at man kommer frem til en effektiv ordning hvor administrasjonskostnadene ikke blir høyere enn nødvendig.

– Vi vil styrke frivilligheten, men også gjøre den mindre avhengig av staten.  Å overføre herreløs arv til frivillig sektor er et viktig skritt i riktig retning, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.