Historisk arkiv

Ny returterminologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å endre dagens returbegrep for å tydeliggjøre konsekvensene av negative vedtak.

– Ved å utelate begrepet «frivillig» vil det bli tydeligere at den utreisepliktige ikke selv har et valg om retur. Har du fått et endelig avslag skal du forlate Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

I utlendingsloven har plikten en utlending selv har til å forlate riket ved endelig avslag vært omtalt som «frivillig retur». Dette i motsetning til tvangsretur som gjennomføres av politiet. Regjeringens forslag er ett av flere ledd i arbeidet med å styrke informasjon om retur til utreisepliktige.

– Vi har nylig tatt initiativ til å endre begrepsapparatet på returområdet i utlendingsforvaltningen fordi begrepet «frivillig» bidrar til å skape forvirring rundt konsekvensene av et negativt vedtak. Endringene i utlendingsloven skal sikre at lovens begrepsbruk er i tråd med ny returterminologi.