Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Regjeringa Solberg
Presseinvitasjon

Tilregnelighetsutvalet legg fram utgreiing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Tilregnelighetsutvalet overleverer tysdag 28. oktober utgreiinga NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern til Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilregnelighetsutvalet overleverer tysdag 28. oktober utgreiinga NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern til Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (frp)og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøklebye Heiberg (H) mottek rapporten.

Tid: Tysdag 28. oktober klokka 11.00
Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4A

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Skjøld-Lorange, mobil 48 16 12 27

Pressa blir bedd møte kl. 10.30 for registrering i Justis- og beredskapsdepartementet. På grunn av stor interesse ber vi om at namn på journalistar blir sendt til andreas.lorange@jd.dep.no i løpet av måndag 27. oktober.