Historisk arkiv

Varig ordning trer i kraft i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Den varige ordningen som sikrer sterkere vektlegging av barns situasjon trer i kraft i dag. Vi ble fredag kveld enige om en ny forskriftsformulering. At denne trer i kraft allerede første virkedag, er jeg veldig godt fornøyd med. Normalt tar slikt fem til ti dager, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

– Det er mange som har brukt store deler av helgen på å få dette på plass. At vi lyktes med dette innebærer at usikkerhet ryddes av veien når det gjelder lengeværende asylbarn. Det er ingen tvil om hva som gjelder fra og med i dag, og vi unngår at det oppstår misforståelser og uklare grenseoppganger, sier statsråden.

Saken var godt forberedt før endelig enighet mellom Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ble oppnådd fredag. Departementet har jobbet hurtig med det gjenstående arbeidet for å sikre formell vedtakelse og ikrafttredelse så raskt som mulig. I tillegg har Utlendingsforvaltningen har vært fleksible og innstilt på rask oppfølging.

Rundskriv om endringer i utlendingsforskriften

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften