Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Mottar rapport om vold og voldtekt i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt legges fram i morgen. Til stede for å motta rapporten er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

En ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt legges fram onsdag. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Til stede for å motta rapporten er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Tid: Onsdag 26. februar klokka 10.00

Sted: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, Gullhaugveien 1-3, Nydalen.

Pressekontakt:

NKVTS, Runhild Grønlie, mobil 922 46 404

Justis- og beredskapsdepartementet, Tonje Torsgard, mobil 95 96 10 67