Historisk arkiv

Anders Anundsen tilgjengelig for pressen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er tilgjengelig for pressen i Larvik i ettermiddag.

Statsråden er tilgjengelig for kommentarer i forbindelse med dagens kjennelse i Borgarting lagmannsrett om Oslo politidistrikts pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted 20. januar 2015. 

Tid: Kl 17:00
Sted: Hotel Wassilioff, Stavern, Larvik

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen
97 55 37 47