Historisk arkiv

Avtale om leie av fengsel i Nederland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Jeg er svært fornøyd med å få på plass avtalen som er undertegnet i dag, og jeg er overbevist om at vi gjør det som er best og riktig når vi planlegger 2000 nye soningsplasser i Norge. Bare på denne måten kan vi endelig få vekk soningskøen de rødgrønne har etterlatt seg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og statssekretær Fred Teeven signerer avtalen mellom Norge og Nederland.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og statssekretær Fred Teeven signerer avtalen mellom Norge og Nederland. Foto: JD

Justis- og beredskapsministeren har lett etter utradisjonelle løsninger for å bedre fengselskapasiteten. Den beste løsningen ble funnet i byen Veenhuizen nord i Nederland, der fengselet Norgerhaven med 242 plasser ligger.

Fengselet blir nå organisert som en avdeling under Ullersmo fengsel, med norsk ledelse og nederlandsk fengselsbemanning for øvrig. Norsk straffegjennomføringslov skal gjelde, og innsatte skal beholde tilsvarende rettigheter som de ellers ville hatt ved soning i et norsk fengsel.

Avtalen mellom Norge og Nederland om leie av fengselsplasser må forelegges Stortinget for godkjenning før den kan tre i kraft. Avtalen skal også forelegges det nederlandske parlamentet før sommeren. Etter planen vil de første norske innsatte bli overført til Norgerhaven 1. september 2015.

Prismessig tilsvarer en fengselsplass i Nederland gjennomsnittlig pris for en nyopprettet plass i Norge.