Historisk arkiv

Et flertall av partnerdrapssakene kan forebygges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Partnerdrap er i mange tilfeller varslede drap hvor risikofaktorene har vært synlig for flere, lenge. Det er ett av funnene i forskningsprosjektet som har gjennomgått 177 partnerdrapssaker i Norge utført i perioder 1990 til 2012.

Forskningsrapporten, som ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet i dag, baserer seg på rettsdokumenter og intervju med venner, familie og andre informanter i saken. Målsettingen med forskningen har vært å identifisere risikofaktorer og utvikle mer treffsikre forebyggende tiltak.

– Forskningen viser at muligheten til stanse volden har vært der, men at den ikke ble brukt. God forebygging er en investering i fremtiden og sparer oss for store kostnader, først og fremst menneskelig, men også økonomisk. Vi skal benytte de virkemidler vi kan for å hindre at menneskeliv går tapt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I rapporten pekes det på behovet for å styrke samhandlingen mellom aktuelle etater. Identifisert risiko ble i liten grad videreformidlet til andre instanser. Utvikling av systematisk kommunikasjon fremstår som et relevant forebyggingstiltak.

Forskningsprosjektet er utført av Kompetansesenter for fengsels-, sikkerhets- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.  Det har vært ledet av forsker Solveig Karin Bø Vatnar. Prosjektet har vært under planlegging siden 2009, og den nasjonale etiske komiteen for forskning (NEM) godkjente prosjektet 2. oktober 2012.

Partnerdrap i Norge 1999-2012 (pdf)